"Akademia Młodych Twórców" - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie

You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Main Menu

Available Courses

  • Konstruowanie, programowanie i testowanie działania robotów mobilnych (z wykorzystaniem zestawów Lego Mindstorms NXT) oraz programowanie robotów przemysłowych firmy Mitsubishi, w prosty i intuicyjny sposób wprowadzi uczennice i uczniów w świat robotyki i sztucznej inteligencji. Program zajęć został podzielony na moduły dotyczące: robotów mobilnych, przemysłowych, sztucznej inteligencji oraz sieci neuronowych (i ich wykorzystania w robotyce).

  • Uczennice i uczniowie poznają praktyczne metody tworzenia nowoczesnych i efektywnych stron WWW, realizowanych w idei Web 2.0, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i technologii. Po ukończeniu zajęć będą potrafili samodzielnie projektować i budować dynamiczne strony internetowe, łącząc najnowsze technologie sieciowe takie jak: HTML 4.01 i HTML 5 z językiem programowania JavaScript. W swojej pracy będą wykorzystywać język programowania PHP, bazy danych SQL oraz framework jQuery – umożliwiający tworzenie animacji oraz rozbudowanych interakcji z użytkownikiem.

  • Zajęcia poszerzą wiedzę dotyczącą języków obiektowych wysokiego poziomu oraz rozwiną umiejętności programowania w języku Visual C#, wspierającym nowoczesne techniki programowania i dającym możliwość tworzenia aplikacji na różne platformy. Rozpoczynając od omówienia interfejsu i zasad działania środowiska programistycznego, uczennice i uczniowie będą stopniowo przechodzić do pisania coraz trudniejszych aplikacji, jednocześnie zgłębiając składnię języka programowania C# i ucząc się abstrakcyjnego myślenia.
  • Zajęcia obejmują następującą tematykę: budowa serwera i sieci lokalnej LAN oraz WLAN i ich integracja z Internetem, zarządzanie usługami sieciowymi (serwery WWW, FTP, poczty i nazw domenowych), zarządzanie otoczeniem sieciowym, metody zabezpieczeń sieci przed wirusami i spamem (za pomocą firewalli i skanerów antywirusowych).
  • Zajęcia pozwolą ukształtować umiejętności w zakresie projektowania i edycji grafiki rastrowej oraz tworzenia filmów i przekazów dźwiękowych. Uczennice i uczniowie będą wykonywać autorskie projekty zawierające profesjonalnie przygotowaną grafikę, animacje, filmy i dźwięki oraz współpracować z grupą tworzącą strony WWW, projektując szablony stron internetowych, bannery reklamowe, galerie zdjęć i inne elementy graficzne i multimedialne.
  • Zajęcia pozwolą ukształtować umiejętności w zakresie projektowania i edycji grafiki rastrowej oraz tworzenia filmów i przekazów dźwiękowych. Uczennice i uczniowie będą wykonywać autorskie projekty zawierające profesjonalnie przygotowaną grafikę, animacje, filmy i dźwięki oraz współpracować z grupą tworzącą strony WWW, projektując szablony stron internetowych, bannery reklamowe, galerie zdjęć i inne elementy graficzne i multimedialne.

AKADEMIA MŁODYCH TWÓRCÓW

Akademia Młodych Twórców, działająca w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, już od ponad dwudziestu lat skupia uzdolnioną młodzież, która uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych, realizuje własne projekty, bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla swoich rówieśników oraz przygotowuje coroczną konferencję informatyczną.

W roku szkolnym 2010/2011 rozszerzamy naszą działalność i rozpoczynamy realizację projektu Akademia Młodych Twórców – program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie.

CEL PROJEKTU

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów sześciu łódzkich liceów ogólnokształcących (VIII LO, XII LO, XIII LO, XXIV LO, XXVI LO, XXXI LO), którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz tworzyć własne rozwiązania informatyczne.

Celem projektu jest umożliwienie uzdolnionym uczennicom i uczniom udziału w specjalistycznych zajęciach pozaszkolnych. Ich tematyka wykracza poza program nauczania realizowany w szkołach (na lekcjach przedmiotów informatycznych) tak, aby mogli rozwijać swoje uzdolnienia oraz zainteresowania, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

W ramach projektu organizowane są zajęcia informatyczne w następujących grupach tematycznych:
Projektowanie i tworzenie stron WWW,
Robotyka i sztuczna inteligencja,
Administrowanie sieciami,
Grafika komputerowa i multimedia,
Programowanie w językach wysokiego poziomu.

Kursy trwają dwa semestry, obejmują 100 godzin zajęć stacjonarnych oraz 32 godziny zajęć zdalnych (na platformie e-learningowej) i odbywają się raz w tygodniu.
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 Today Tuesday, 20 August 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31